START ZA:
Regulamin

KARTA-ZGŁOSZENIA-PT-MTB-2018

XXIV Puchar Tarnowa MTB 2018

Wyścigi rowerowe MTB w konkurencji cross-country (XC)

REGULAMIN

  1. Cel imprezy

a/ Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarskich oraz różnych, innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.

b/ Popularyzacja roweru górskiego, jako ekologicznego środka transportu i rekreacji.

c/ Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych, którzy w trakcie zawodów zdobywają punkty do challenge’u Małopolskiego Związku Kolarskiego – wyścigów MTB w konkurencji cross-country (XC).

 

  1. Organizator

Stowarzyszenie Sportowe „SOKÓŁ TARNÓW” 33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 61 przy współpracy: STOWARZYSZENIE ZBYLITOWSKA.PL, Skotnik 8, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

  1. Terminy i miejsce rozgrywania wyścigów

1 wyścig             – 22 kwietnia – Las Lipie – Tarnów, ul. Błonie

2 wyścig             – 9 czerwca – Zbylitowska Góra – Stadion LKS „Dunajec”

3 wyścig – finał – 26 sierpnia – Góra św. Marcina – Park biegowy „Marcinka” Tarnów, ul. Harcerska

 

Minutowy program zawodów :

8:00 – 9:30 zapisy

starty:

10:00 Młodzicy – 2 okrążenia – ok. 9 km – 30-45 min

10:05 Młodziczki, Juniorki młodsze, Juniorki i Kobiety (Elita – Masters) – 2 okrążenia – ok. 9 km- 30-45 min

11:00 Juniorzy młodsi – 3 okrążenia – ok. 13,5 km

11:05 Masters I, II, III  i IV – 3 okrążenia – ok.  13,5 km

12:15 Orlicy i Elita – 5 okrążeń – ok. 22,5 km

12:20 Juniorzy – 4 okrążenia – ok. 18 km

13:00-14:00 Zacy i Dzieci 7-10 lat, 11-12 lat (osobno dziewczęta i chłopcy) wydzielona trasa

14:30-15:00 zakończenie, dekoracja zwycięzców

 

  1. Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa

a/ Zgłoszenia do poszczególnych wyścigów przyjmowane będą na miejscu zawodów do 40-tu minut przed rozpoczęciem wyścigów.

b/ Startujący w zawodach powinni posiadać: licencje PZKOl. na rok 2018. Dopuszcza się zawodników bez licencji. Startujący bez licencji powinni posiadać: dobry stan zdrowia, co potwierdzają na stosownym oświadczeniu w biurze zawodów, dowód tożsamości oraz pełny kask kolarski; niepełnoletni muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

c/ Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu kolarskim na własne ryzyko i odpowiedzialność w przypadku zawodników niepełnoletnich na ryzyko i odpowiedzialność opiekunów prawnych.

d/ Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na liście startowej.

e/ W wyścigach o Puchar Tarnowa MTB 2018 obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn kategorie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej):

 

Mężczyźni : Kobiety
Żak 11-12 lat (2007-2006) Żakini 11-12 lat (2007-2006)
Młodzik 13-14 lat (2005-2004) Młodziczki 13-14 lat (2005-2004)
Junior młodszy 15-16 lat (2003-2002) Juniorki młodsze 15-16 lat (2003-2002)
Junior 17-18 lat (2001-2000) Juniorki 17-18 lat (2001-2000)
Orlik+Elita (OPEN) 19 lat i więcej  (1999 i starsi) Orliczka+Elita (OPEN) 19 lat i więcej (1999 i starsze)
Masters I 30-39 lat (1988-1979) Masters 40lat i więcej  (1978 i starsze
Masters II 40-49 lat (1978-1969)
Masters III 50-59 lat (1968-1959)
Masters IV 60 lat i więcej (1958 i starsi)

W kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn prowadzone będą podkategorie ORLIK 19-22 lat (1999 -1996) !

W każdej eliminacji będą również rozgrywane wyścigi w kategoriach Dzieci, które nie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej) :

Chłopcy 1         do 7 lat (2011 i młodsi)

Chłopcy 2         8-10 lat (2010-2008)

Dziewczęta 1  do 7 lat (2011 i młodsze)

Dziewczęta 2  8-10 lat (2010-2008)

f/ W przypadku małej liczby zawodników dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej kategorii i ich wspólny start.

 

  1. Zasady rozgrywania wyścigów

a/ Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki tylko na rowerach górskich

b/ Wyścigi o Puchar Tarnowa MTB 2018 będą rozgrywane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas.

c/ Zwycięzcą challeng’u o Puchar Tarnowa MTB 2018 zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów we wszystkich wyścigach. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów przez kilku zawodników, decyduje miejsce w ostatnim, trzecim wyścigu.

 

Tabela punktacji challeng’u o Puchar Tarnowa MTB :

Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt
1 25 5 16 9 12 13 8 17 4
2 22 6 15 10 11 14 7 18 3
3 20 7 14 11 10 15 6 19 2
4 18 8 13 12 9 16 5 20 1

 

d/ Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy startowej oraz przymocowaniu numerów startowych otrzymanych od organizatora, jednego numeru na plecach, drugiego na kierownicy roweru. Po zakończeniu wyścigu numery startowe należy zdać organizatorowi w Biurze Wyścigu, co jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do losowania nagród.

e/ Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane przez przedstawiciela organizatora do wiadomości 1 godz. przed startem.

f/ Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania wyścigów.

g/ W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

h/ W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

i/ Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób nie sportowy, nie przestrzegać regulaminu.

j/ Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu.

k/ Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.

l/ Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

 

  1. Nagrody

W każdym wyścigu:

a/ I miejsce w każdym wyścigu okolicznościowy puchar lub medal b/ I do VI okolicznościowy dyplom

c/ I do III nagrody finansowe lub rzeczowe (ok. 2000 zł) w kat. mężczyzn i kobiet: junior, orlik, (OPEN) orlik+elita

b/ Dla pozostałych kategorii: zawodnicy którzy ukończyli wyścig biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

Organizator zapewnia na każdej eliminacji do rozlosowania 50 nagród rzeczowych.

 

W klasyfikacji generalnej:

a/  I miejsce okolicznościowy puchar,

b/ I do VI okolicznościowy dyplom i medal,

c/ I do III nagrody finansowe lub rzeczowe (ok. 5000 zł) w kat. mężczyzn i kobiet: młodzicy, junior młodszy, junior, orlik, (OPEN) orlik+elita, Masters,

 

  1. Zasady finansowania

a/ Koszty organizacji wyścigów, w tym nagród ponoszą sponsorzy i organizatorzy, natomiast koszty udziału w zawodach oraz opłaty startowe ponoszą zawodnicy lub kluby

b/ Opłata startowa – zgodna z przepisami PZKol

c/ Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki z kategorii: Dzieci (Chłopcy, Dziewczęta), Żacy, Młodzicy,

Juniorzy młodsi, Żakinie, Młodziczki, Juniorki młodsze ;

 

  1. Kary

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

 

  1. Postanowienia końcowe

a/ Wyścigi przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol.

b/  W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z  Dyr. Zawodów.

c/ Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

 

Email: tarnowskisokol@gmail.com

-Dyrektor Pucharu Tarnowa MTB 2018                                      Adam Winczura tel. 508157802

© MTB Zbylitowska Challenge 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone